Indi Google-dan .zip, .foo ýa-da .dad domenini satyn alyp bilersiňiz


.Com. Google indi .dad we .phd ýaly has köp TLD üçin hasaba alyşlary kabul edýär.

Google şahsy sahypalar, taslamalar we bukjalar üçin ulanyljak täze TLD-leriň birnäçesini yglan etdi. Tehniki önümlerden (.nexus, .zip, .foo we .mov ýaly) has köp hünärli zatlar üçin (.phd, .esq we .prof ýaly) täze TLD-ler bar. Kaka bolsaňyz we Atalar gününiň öňüsyrasynda web sahypa gurmak isleýän bolsaňyz, hatda .dadam bar.

Google ozal .app ýaly güýçli kabul edilişini gören TLD-leri işe girizdi we bular her dürli şahsy iş üçin iň oňat gabat gelýän ýaly ýa-da hakykatdanam aragatnaşyk opsiýalary bolan şahsy sahypa. Özüňizi we hyzmatlaryňyzy şol ýerde goýmagyň ajaýyp usuly, hatda diňe gyzykly etmek üçin döreden şahsy sahypaňyz üçin.

Domenleriň her biri häzirki wagtda ir girip bilýär, şonuň üçin köpmilletli korporasiýa bolmasaňyz, entek birini alyp bilmersiňiz. Hasaba alyş tölegleri her gün 10-njy maýda peselýär, olaryň hemmesi adaty bahalarda elýeterli bolar - şol uly kompaniýalar we markalar iň gowularyny ogurlandan soň. Eger gyzyklanýan bolsaňyz, Google Domenlerine göz aýlaň.

Çeşme: Google