Bu Google Pixel Fold


“Google” -iň ençeme ýyl bäri bukulyp bilinýän smartfonyň üstünde işleýändigi barada myş-myşlar ýaýradyldy we soňky birnäçe maglumatda indiki hepde geçiriljek Google I/O çäresiniň açyljakdygy görkezildi. Geň zat, Google şu gün enjamy açdy.

Google, “Twitter” hasabynda öndürilen “Pixel Fold” -ny resmi taýdan yglan etdi, telefonyň açylyş wideosyny we 10-njy maýda - Google I/O açar sözüniň senesini görkezdi. Thehli syzdyryş maglumatlaryndan görnüşi ýaly, bu Samsung Galaxy Z Fold ýaly kitap görnüşindäki bukulýan telefon. Häzirki wagtda bazardaky bukulýan enjamlaryň köpüsi şol dizaýny ýa-da “Galaxy Z Flip” ýa-da “Moto Razr” ýaly beýik ekranly telefona meňzeş tertibi ulanýar.

Telefon ýa-da enjamlar ýa-da kameralar ýaly başga bir maglumat açylmady. Öňki syzdyryşlar we myş-myşlar 5.79 dýuým örtük ekrany we 7,68 dýuým içki ekrany görkezýär. Arka tarapynda iki kamera we içki ekranyň üstünde bir kamera bar ýaly. Telefonyň arka tarapy, “Pixel 6” we “Pixel 7” bilen birmeňzeş bolup, kameralary öz içine alýan uly visora meňzeş bölüm bar.

Beýleki bukulýan telefonlar geçmeli bolsa, “Pixel Fold” adaty bukulmaýan flagman smartfonlaryndan has gymmat bolar. Şeýle-de bolsa, şu wagta çenli görenlerimize esaslanyp, “Galaxy Z Fold” -dan has erbet görünmeýär - munuň özi üstünlik.

Google Dükanyndan Pixel Fold hakda täzelenmeler üçin ýazylyp bilersiňiz.

Çeşme: Google tarapyndan ýasaldy