“Google Pixel” planşetinde spiker dok bar, bahasy 499 dollar


“Google” geçen ýyl “Pixel” planşetini 2023-nji ýylda “Apple” -iň “iPad” hataryna we “Samsung” -yň “Galaxy Tab” seriýasyna bäsdeş hökmünde geljekdigini wada beripdi. Bu gün kompaniýa ahyrsoňy has giňişleýin maglumatlary açdy.

“Pixel Tablet” 2015-nji ýylda “Pixel C” -den bäri Google-dan çykan ilkinji “Android” planşetidir - şondan soň ýeke-täk synanyşyk, “Android” -iň ýerine “ChromeOS” ulanýan gysga möhletli “Pixel Slate” boldy. Google bu gezek 2560 x 1600 durulykda 10,95 dýuým LCD ekran bilen gitdi. Öň tarapynda 8MP kamera, arka tarapynda ýene 8 MP kamera bar. Birikdirmek üçin Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 we USB 3.2 Gen 1 USB Type-C portuny alarsyňyz. Asla erbet däl.

Google, Pixel 7 we Pixel 7 Pro-da ulanylýan şol bir çipset bolan Pixel Planşetinde öz Tensor G2 SoC-ni ulanýar. Bu planşete oňat öndürijilik bermeli - synlarymyzda Pixel 7 seriýasynyň tizligi barada hiç hili arz-şikaýatymyz ýokdy. “Pixel” planşetiniň ekrany has köp piksel bilen has uludyr, ýöne Tensor G2 henizem saklanmalydyr. Içerki enjamyň galan böleginde 128-256 GB ammar, 8 GB RAM, gapdal oturdylan barmak yzy datçigi we 27 Wh batareýa bar.

Şeýle hem, Google “Pixel” planşetini dok aksessuarlaryny ulanyp, ýokary derejeli akylly displeý hökmünde ýerleşdirýär. Planşedi duralga dakanyňyzda (magnit ulanýar), planşetiňiz zarýadly bolup, dokuň has güýçli gürleýjilerinden ses çykýar. Planşet surat çarçuwasy re modeimine hem geçip biler we Google Assistent buýruklaryny diňlär.

“Pixel” planşeti indiki aýda başlangyç bahasy 499 dollar - 10.2 dýuým “iPad” -yň bahasyndan iki esse töweregi çykar. Google şeýle hem gutujyga doky goşar, bu gowy. Google Dükanyndan öňünden sargyt edip bilersiňiz.

Çeşme: Google