“Google Pixel Fold” ýumşak (we gymmat) bukulýan telefon


Google birnäçe aýlap ýaýradylan myş-myşlardan we myş-myşlardan soň geçen hepde “Pixel Fold” -ny mälim etdi, ýöne telefon barada entek köp maglumat ýok. Şu gün Google I/O-da kompaniýa ilkinji bukulýan telefony barada has köp maglumat berdi.

“Pixel Fold”, “Samsung Galaxy Z Fold” bilen birmeňzeş görnüşde, kitap görnüşindäki bukulýan telefon. Daşky tarapynda kiçijik ekran bar, telefon doly açylanda has uly 7,6 dýuým ekran görünýär. Google, bazardaky iň inçe bukulýan telefondygyny we Pixel 7 we täze Pixel 7a ýaly Tensor G2 çipsetiniň bardygyny aýdýar.

Şeýle hem, Google özboluşly programma faktory üçin programmalarynda programma üpjünçiliginiň üstünde işleýär, käbiri Samsung we beýleki kompaniýalaryň bukjalary üçin guruldy. “YouTube” -da bukjanyň bir tarapynda wideo we ekranyň beýleki tarapynda beýleki maglumatlar bar. Şeýle hem, Google Google Translate-da göni ýaýlymda terjime tertibini görkezdi, bu ýerde her ekran beýleki adamyň gepleşikleri üçin ulanylýar.

Indi “Google Store” -da “Pixel Fold” -y 1799 dollara öňünden sargyt edip bilersiňiz we indiki aýda iberilip başlar. Öňünden sargytlara “Pixel Watch” hem girýär.

Çeşme: Google